O SPOLEČNOSTI

Novinky

Strojírenský veletrh Brno 2020

5.-9.10.2020

Pozvánka na mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2020
Hledáte-li nového nebo alternativního...

business

Firma Alema s.r.o. vznikla v roce 1992 privatizací části podniku Tesla Lanškroun a.s. a stala se tak majitelem nástrojárny Tesly Lanškroun, včetně rozsáhlých výrobních ploch. Velkou tradici nástrojařské výroby, která má počátky v Lanškrouně od 40. let minulého století, Alema s.r.o. dále rozvinula a učinila ji základem své podnikatelské strategie.

Postupně byla činnost firmy rozšířena vybudováním středisek lisovny kovů, vstřikovny plastů a montáží. V roce 1997 došlo k osamostatnění nástrojárny, která se pod názvem UNIPLUS nástrojárna s.r.o. stala součástí firmy Alemy Lanškroun s.r.o.

Stálou podnikatelskou strategií firmy je zajišťování komplexních služeb pro zákazníky, jež spočívají v přímé účasti a spolupráci na návrhu a konstrukci dílů a polotovarů, přes následnou konstrukci forem, nebo střižných a tvářecích nástrojů a jejich kompletním vyrobením, ovzorkováním a lisováním kovových i plastových dílů, zároveň se zajištěním případných montáží z vyrobených dílů.

Certifikace

Klademe důraz na plnění požadavků systému řízení jakosti a na plnění požadavků svých zákazníků jak po stránce dodržování jakosti výroby, tak plnění termínů dodávek. Pro splnění tohoto cíle používáme moderní způsoby plánování a řízení výroby, moderní způsoby řízení kontrolních činností a rozvoj kontrolních pracovišť novými měřícími a kontrolními zařízeními.

Dodržováním požadavků systému jakosti Alema úspěšně obhajuje certifikát ČSN EN ISO 9001:2015 (vyjma bodu 8.3 návrh a vývoj produktu) na pracovištích NÁSTROJÁRNY UNIPLUS a ELEKTROMECHANICKÝCH MONTÁŽÍ, pracoviště VSTŘIKOVNA PLASTICKÝCH HMOT A LISOVNA KOVŮ jsou navíc certifikovány dle IATF 16949 bez vývoje produktu podle bodu 8.3 z důvodu, že nevyvíjíme nové výrobky, ale pracujeme se zadáním od zákazníka (výkresy).

Certifikáty ISO   POLITIKA KVALITY   POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Poslední novinka

Strojírenský veletrh Brno 2020

5.-9.10.2020

Pozvánka na mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2020
Hledáte-li nového nebo alternativního...

Kontaktní adresa

ALEMA Lanškroun s.r.o.
Dvořákova 328
Lanškroun 563 01
Česká republika

Email: jiri.jansky@alema.cz

Komplexní služby
Copyright © 2021 ALEMA Lanškroun s.r.o.